Yosun Önleyici

Yosun Önleyici

Yosunlar suyun berrak, şeffaf rengini 24 saat içerisinde bozan genellikle açık havuzlarda sıkça rastlanan mikroskobik canlılardır. Çok fazla yosun tipi vardır, en yaygın tipi serbest yüzen yeşil yosundur, sarı ve siyah türleri genelde havuz duvarlarına yapışır, temizlenmesi daha zordur.

Yaprak, polen, ölü su bitkileri gibi tüm organik maddeler, mikroorganizmaların ayrışması sırasında serbest kalan fosfata sahiptir. Gerek doldurma suyu gerekse havuz kullanıcıları sayesinde fosfatlar ve nitrat havuz suyuna karışır ve yosun üremesini teşvik eder. Uygun filtrasyon ve floklama sayesinde fosfat havuz suyundan ayrıştırılabilir ve yosun besinsiz bırakılır.

Sezon başlarında havuz dolmadan önce havuz içi hidroklorik asitle temizlendikten sonra 100 m3’lük bir havuz için yaklaşık 2.5 lt yosun önleyici bol suya katılarak bir fırça yardımı ile duvarlara sürülür kurumasını takiben havuz suyu doldurulur.

Havuzun kullanımın devamında ise haftalık olarak suya ilave edilen yosun önleyiciler sayesinde klorla birlikte yosun üremesi engellenir.

Yosun önleyici ve öldürücülerinin yanlış ve gerekenden fazla kullanımı suyun köpürmesi, suyun bulanması, suyun yeşermesi, toplam alkalinite ve PH değerlerinin değişimi, klor ihtiyacının artması, TDS’nin yükselmesi ve havuz yüzeylerinin lekelenmesi gibi sorunlar yaratabilmektedir.

Yosun Önleyici ve Parlatıcılar – Havuz suyunda yosun oluşmasını önler ve havuz suyuna parlaklık verir (5 – 25 litrelik ambalajlarda)

Yosun Öldürücü – Havuz suyunda oluşmuş yosunları öldürür (5 – 25’lik ambalajlarda)

Stabilize Klor ile Dezenfeksiyon-Yeni Nesil Dezenfektan Sistemleri

Yüzme havuzu dezenfeksiyonu dünyada ağırlıklı olarak klor ile yapılmaktadır. Hızlı sonuç vermesi ve düşük kullanım maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir.

Çöktürücüler

Kimyasal olarak su içerisine “çöktürücü” ilavesi ile gerçekleştirilir. Çöktürme işlemine gerek duyulmasının sebebi hava

pH Düzenleyici

pH suyun asit ya da baz (alkali) karakterini göstermek için kullanılan bir terimdir. Mevcut pH derecesi 0-14 aralığında tanımlıdır.

Yosun Önleyici

Yosunlar suyun berrak, şeffaf rengini 24 saat içerisinde bozan genellikle açık havuzlarda sıkça rastlanan mikroskobik canlılardır.