Stabilize Klor ile Dezanfektan-Yeni Nesil Dezanfektan Sistemleri

Stabilize Klor ile Dezenfeksiyon

Yüzme havuzu dezenfeksiyonu dünyada ağırlıklı olarak klor ile yapılmaktadır. Hızlı sonuç vermesi ve düşük kullanım maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir. Dezenfeksiyonun ilk görevi, havuz kullanıcılarının enfeksiyon riskinden uzak kalabilmeleri için havuz suyu içine taşınmış hastalık yapıcı virüslerin tamamını öldürmektir. Dezenfeksiyonda en çok kullanılan kimyasal sıvı klor ve toz klordur. Dezenfeksiyonun etkinliği bakteri yok edici olarak 30 saniye içinde % 99’unun yok edileceği öngörüsü ile yapılmalıdır. Klor ile dezenfeksiyonun bu yüzdeye ulaşabilmesi bazı faktörlere bağlıdır.

Suyun ısı değeri (26-28 derece doğru su sıcaklığıdır.)

Suyun PH değeri (7,2-7,6 aralığı)

Suyun içinde bulunan klor miktarı (1-3 ppm olmalıdır.)

Klor Ölçülmesi Nasıl Yapılmalıdır : Havuz suyunun içindeki klor ölçümlemesinin 3 farklı değeri vardır.

Serbest Klor: Organik ve inorganik maddelerle reaksiyona girmemiş klora denir. Havuz suyunda bulunması gereken serbest klor miktarı (1-3 ppm) Bağlı Klor: Organik kirletici ile reaksiyona girmiş fakat bunları yok edemeyip kloramin formuna dönüşmüş klora denir. Havuz suyunda kabul edilebilinir maksimum bağlı klor miktarı 0,2 ppm.’dir.

Toplam Klor: Havuz suyu içerisindeki serbest klor ve bağlı klor değerlerinin toplamına denir.

Havuzlarda bulunabilecek inorganik ve organik kirleticileri yok etmek için serbest klor miktarı ve bağlı klor miktarının bilinmesi gereklidir. Bu yüzden ortotolidin (test sıvısı) ile yapılan ve sadece toplam klor değerini ölçebildiğimiz testlerin bize yararı olmayacaktır. Klor ölçümünü sağlıklı yapabilmemiz için DPD1 (test tableti) ve DPD3 (test tableti) tabletleri kullanılarak ölçümleme yapılması gerekmektedir.

Havuz Suyunda Klor ile Şoklama Nasıl Yapılır:

Havuz suyu şoklamasını gerektiren sebepler;

Havuzun ilk dolumunda,

Havuz suyunda oluşan;

Yosun oluşumu

Havuz suyundaki bulanıklık

Havuz suyundaki demir

Havuz suyundaki mangan Bağlı klor değerinin yüksek çıkması Klor şoklamasında kullanılacak klorun içeriğinin ve cinsinin önemi yoktur. Önemli olan pH değeri doğru olan havuz suyuna uygulanmasıdır. Bu uygulamada günlük klor miktarının en az 4 katı oranında klor kullanılması ile başarılı bir şoklama gerçekleştirilir.

Bağlı Klor Yüksekliği Durumunda Yapılacak Şok Klorlama:

Havuz suyunun ölçümler sonucu bağlı klor değerinin yüksek çıkması (0.2 ppm. üstü) durumunda yapılacak olan klorlamada kullanılacak klor miktarını bağlı klor değerinin 10 katını hesaplayarak belirleyebiliriz.

Diklor Granül – Diklor Srabilize Granül Dezenfektan (%55 klor içerir)

Triklor Pudra – Triklor Stabilize Toz Dezenfektan (%90 klor içerir)

Triklor Granül – Triklor Stabilize Granül Dezenfektan (%90 klor içerir)

Yeni Nesil Dezenfeksiyon Sistemleri

Ozon Nedir?

Ozon, aktif oksijendir. Her ozon molekülü üç oksijen atomundan oluşur. Atmosferin dış kısımlarında ultraviyole ışınlarının, alçak kısımlarında ise, şimşek ve yıldırım anında ortaya çıkan elektrik arkları ile oluşur. Genellikle yağmur ve fırtınalar sonrası duyulabilen temiz ve taze hava bunun neticesidir.

Ozon, doğadaki en kuvvetli ve doğal dezenfektandır, mikrop kırıcıdır. Suda ve havada mikrop, bakteri ve kötü koku bırakmaz.

Ozon gazının diğer dezenfektanlara göre avantajları nelerdir?

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur. Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.

Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır.

Ozonlanmış havuz kuru cilde, gözde yanmalara, saç ve kıyafetlerde ağarmalara sebebiyet vermez.

Ozonlanmış havuzda ozonun flokülasyon özelliğine bağlı olarak berrak renktedir.

Ozon havuz ekipmanlarının ömrünü uzatır.

Ozon havuzdaki virüs, bakteri ve mikroorganizmaları parçalayarak yok eder.

Ozon 20 dakikada oksijene dönüştüğü için yüksek dozaj problemi yoktur.

Ozon klordan 3.125 kat daha etkilidir.

Ozon kimyasal kalıntı bırakmaz.

Klor sadece ozonlama sisteminin çıkışında havuzda meydana gelebilecek kirliliklere karşı kullanılır.

Klor kullanımı % 70 - % 80 oranında azalır.

Ozonun ön yatırım harici sarf gideri yoktur.

İyonizasyon Nedir?

Elektronik bakır gümüş iyonizasyonu, suyu bakteri, virüs ve mikroorganizmalardan temizlemek için kullanılan, insan ve çevre sağlığına zararlı ve pahalı bir yöntem olan klorlamaya alternatif olarak geliştirilmiş bir teknolojidir. İnsan ve çevre sağlığı açısından hiçbir tehlikesi bulunmayan bu sistem, su dezenfeksiyonunu, yine insan ve çevre sağlığı açısından son derece zararlı ve kanserojen olan klor kullanımının tüm dezavantajlarını yok ederek gerçekleştirir.

Havuzda İyonizasyon Kalıcı Dezenfeksiyon sağlar, pH hassasiyeti yoktur. Sağladığı kimyasal ve enerji tasarruflarıyla (havuzda %80) ilk yatırımını geri ödeyebilme özelliğine sahiptir.

Sağlığa ve Çevreye karşı hiçbir asit yada diğer yakıcı etkisi yoktur.

İçme Suyu Standartlarında belirtilen iyon değerlerinin 1/3 değerinde kullanılır.

Bakır iyonunun sağlığa olumlu etkileri vardır. Kan metabolizmasında önemli işlevlere destek olan hayati bir metal mineralidir.

Gümüş iyonu WHO(World Health Organisation) ve EPA(Environmental Protection Agency) tarafından toksik madde listesinden silinmiş olup sağlığı ve bağışıklık sistemini koruyucu etkileri vardır.

En dirençli virüs ve bakterileri Oligo-Dinamik etki ile redüksiyon yoluyla kısa sürede ve kalıcı olarak yok ederler.

Ozonlama ile İyonizasyonun Beraber Kullanımı

Özellik Negatif İyonlar Ozon Kokuya sahip olma HAYIR EVET

Toz gibi partikülleri azaltma EVET HAYIR

Havayı temizleme EVET EVET Havada yükselme EVET HAYIR

Pozitif iyonları etkisiz hale getirmek EVET HAYIR

Ozonlama İle İyonizasyonun Beraber Kullanılmasının Nedenleri Yukarıda anlatılan kullanım amaçları için bütün kapasiteyi tek bir cihaza yüklememek ve ilk yatırım maliyetini ve işletmem maliyetini düşürmek.

2 cihazın birbirinin yedeği olarak çalışmasının sağlanmak. 2 sistemin avantajlarını kullanmak.

 

Tuz Jenaratörünün Avantajları

Kızarık gözler ve klor kokusuna son.

Havuz suyunun, berrak görünümlü, hijyenik ve temiz olmasını sağlar.

Yüzme havuzlarında, sadece TUZ kullanımıyla, dezenfeksiyon için gerekli olan kloru, özel elektrot hücresi sayesinde, doğal yolla, otomatik olarak üretir.

Açık veya kapalı her tip havuzda rahatlıkla kullanılabilir.

Sistemin montajı ve kullanımı çok kolaydır. Kullanım konforunu artırır, yüzücülerde cilt kuruluğu ve göz yanmasına neden olmaz.

Zararlı kimyasal kullanımı gerektirmez. Bütün filtrasyon sistemleriyle (Kum Filtresi, Kartuş Filtre vs.) uyumludur. Sürekli servis ve bakım gerektirmez. Uzun ömürlü ve sağlamdır.

Stabilize Klor ile Dezenfeksiyon-Yeni Nesil Dezenfektan Sistemleri

Yüzme havuzu dezenfeksiyonu dünyada ağırlıklı olarak klor ile yapılmaktadır. Hızlı sonuç vermesi ve düşük kullanım maliyeti nedeniyle tercih edilmektedir.

Çöktürücüler

Kimyasal olarak su içerisine “çöktürücü” ilavesi ile gerçekleştirilir. Çöktürme işlemine gerek duyulmasının sebebi hava

pH Düzenleyici

pH suyun asit ya da baz (alkali) karakterini göstermek için kullanılan bir terimdir. Mevcut pH derecesi 0-14 aralığında tanımlıdır.

Yosun Önleyici

Yosunlar suyun berrak, şeffaf rengini 24 saat içerisinde bozan genellikle açık havuzlarda sıkça rastlanan mikroskobik canlılardır.